Gearwurk

1000-dagen plan

Korte omschrijving

Het 1000-dagen plan stelt iedere medewerker van Gearwurk in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Via projecten worden stappen gezet in verbeteren en kan samenhang tussen dienstverlening, interne bedrijfsvoering en ondersteuning via technologie op elkaar afgestemd worden. Ook verbindt het plan de organisatie in deze continue ontwikkeling.

Kenmerken casus

Opstellen van het 1000-dagen plan

5Value heeft samen met het management van Gearwurk via 4 stappen het 1000-dagen plan opgesteld. De onderwerpen sluiten onderling aan en verbinden de oorsprong met de visie. Het verhaal van de organisatie vertelt het ontstaan tot nu. Missie geeft een duidelijk beeld waar de organisatie voor wil staan en visie schets waar de organisatie naar toe wil. Hierbij zijn medewerkers en waarden de belangrijkste voorwaarden om in lijn met de missie klanten te bedienen. De meerjarendoelen beschrijven hoe de visie in stappen wordt gerealiseerd. Deze doelen zijn vaak anders van aard maar kennen en grote samenhang. Een voorbeeld hiervan is uitbreiding van dienstverlening en professionalisering om dit mogelijk te maken. Jaardoelen en mijlpalen omgezet in een kalender maken voor iedereen in de organisatie duidelijk wat de volgende stappen zijn. De projecten die hieruit ontstaan leiden tot de verbeteringen die nodig zijn om de meerjarendoelen te realiseren.

Medewerkers betrekken bij 1000-dagen plan

De meeste organisaties hebben niet de luxe positie om volledige aandacht te geven aan verbeterprojecten. De drukte van iedere dag maakt focus houden op verbeteren lastig. Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de voortgang van de projecten. Een manier om het 1000-dagen plan onder de aandacht te houden kan door deze op te hangen op een centrale plaats. Dit zorgt ervoor dat bij het halen van de koffie of het passeren van het prikbord het 1000-dagen plan gezien wordt. Ook helpt het om regelmatig als team of organisatie voor het plan te gaan staan en deze te bespreken.
Cases

Bekijk onze
recente cases

We leggen in onze cases uit hoe onze aanpak en diensten onze klanten hebben geholpen in verbeteren.

Didentity
Didentity is een webbureau die haar klanten helpt om online vindbaar te zijn via een website. De vraag van Didentity was of wij hun konden helpen met het stroomlijnen van dienstverlening. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van klantketens om de interne bedrijfsvoering van Didentity te analysere en te verbeteren.
Chat openen
💬 Waar kan ik je mee helpen?
Hallo! Welkom bij {site}. Hoe kan ik je helpen?